Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Oferujemy dewocjonalia,książki religijne,księgi parafialne, Pismo Święte,naczynia liturgiczne, szaty liturgiczne, modlitewniki, świece

Korzystanie z Serwisu

Regulamin zakupów w księgarni internetowej WWD
 1. Sklep internetowy prowadzi Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Wyszyńskiego 11.
 2. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. WWD zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do WWD.
 5. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 6. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu WWD potwierdzającą przyjęte zamówienie. WWD zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 7. WWD w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 8. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 9. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 10. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego WWD wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 11. WWD. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 12. WWD. zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 13. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Siódemkę (do 10 dni).
 14. WWD nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 15. WWD. pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie http://wwd.enet.pl/shipping.php
 16. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.
 17. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, przelewem na konto WWD. Bieżące formy płatności określone są na stronie http://wwd.enet.pl/shipping.php
 18. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez WWD ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 19. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 20. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z WWD za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 21. Zgodnie z "Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Zwroty prosimy kierować na adres siedziby WWD z dopiskiem „zwrot”. WWD dokona zwrotu ceny produktu, koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt.
 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 23. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności księgarni internetowej WWD: 
  http://wwd.enet.pl/privacy.php
 24. WWD zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

Opinie i pytania dotyczące pracy księgarni internetowej WWD prosimy przesyłać na adres biuro.wwd@enet.pl


Kontynuuj