WWD

Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne zostało powołane przez Biskupa Olsztyńskiego Tomasza Wilczyńskiego, dekretem z dnia 30 kwietnia 1959 r. Działalność rozpoczęło 1 maja 1959 roku. Jest jednym z najstarszych wydawnictw religijnych w Polsce. Pierwszą publikacją wydaną przez WWD była Historia Diecezji Warmińskiej opracowana przez ks. Jana Obłąka. )

Zadaniem Warmińskiego Wydawnictwa Diecezjalnego jest wydawanie książek, modlitewników, oraz broszur o charakterze religijnym, liturgicznym, katechetycznym, obrazków i obrazów o treści religijnej, druków i ksiąg kancelaryjnych, a także rozpowszechnianie tych pomocy duszpasterskich na terenie diecezji i w Polsce.

Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne prowadzi również sprzedaż detaliczną i hurtową dewocjonaliów, książek, modlitewników, druków i ksiąg kancelaryjnych, świec liturgicznych, chrzcielnych, komunijnych, karnetów i zaproszeń okazjonalnych, obrazów i obrazków, płyt CD i DVD, pamiątek na chrzest, ślub, I Komunię, bierzmowanie. W sprzedaży są także hostie, komunikanty, wino mszalne, kadzidło.

Na terenie Archidiecezji Warmińskiej WWD jest dystrybutorem podręczników do religii Wydawnictwa Katechetycznego w Warszawie.