Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Oferujemy dewocjonalia,książki religijne,księgi parafialne, Pismo Święte,naczynia liturgiczne, szaty liturgiczne, modlitewniki, świece

30.00zł

Św. Józef w Wierze, Kulcie, Teologii i Sztuce

Redakcja: Bp Jacek Jezierski; Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Paweł Rabczyński
Data wydania: Olsztyn 2012 r.
Stron: 238
ISBN 978-83-61864-37-0

 Opis książki:

 

 

         Św. Józef opiekun Jezusa i Maryi posiada swoje miejsce w dziejach zbawienia, zarówno w życiu ziemskim Syna Bożego, jak i w wierze oraz czci Kościoła. Osobą św. Józefa interesują się bibliści, a także teologowie systematyczni. Stopniowo wyodrębnia się józefologia uprawiana w kontekście i powiązaniu z chrystologią i mariologią. Podstawowe dane dotyczące Opiekuna Odkupiciela znajdują się w Ewangeliach. Kościół Rzymskokatolicki odwołuje się do wstawiennictwa tego Świętego w modlitwie (formularze mszalne, święta liturgiczne, modlitwy, pieśni). Źródłowy materiał do badań znajduje się w Piśmie Świętym, księgach liturgicznych, modlitewnikach i śpiewnikach. Na temat św. Józefa mówią kaznodzieje i katecheci. Stąd źródłem do badań nad św. Józefem są kazania i katechizmy oraz podręczniki do nauczania religii. Istnieje nauczanie papieskie dotyczące Opiekuna Jezusa, np. ostatni większy dokument to adhortacja apostolska Jana Pawła II Redemptoris Custos (1989).

         Św. Józef jest ulubioną postacią prezentowaną w sztuce chrześcijańskiej: na obrazach i w rzeźbach. Posiada własne atrybuty ikonograficzne. Ma własne ołtarze i kościoły, których jest patronem. Jest również protektorem wielu zakonów i zgromadzeń męskich i żeńskich oraz stowarzyszeń. Pielęgnują one specyficzną Józefową duchowość. Św. Józef jest orędownikiem i wzorem osobowym ojców oraz wychowawców. Jest sławiony przez poetów, jest również bohaterem powieści.

       Ważnym miejscem kultu św. Józefa w Polsce jest Kalisz. Tam też tworzy się i zbiera środowisko józefologów. Z wielu racji, także ściśle teologicznych, choćby ze względu na rozwój badań biblijnych, potrzebne są interdyscyplinarne poszukiwania nad miejscem św. Józefa w wierze i nauczaniu Kościoła dziś oraz w pobożności i kulcie Ludu Bożego. Nie można zapomnieć również o ekumenicznym aspekcie kultu św. Józefa.  (...) 

        Niniejszy zbiór jest kontynuacją interdyscyplinarnej refleksji nad miejscem Matki Bożej w wierze, kulcie, teologii i sztuce (zob. Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalnej i uniwersalna, red. J. Jezierski, K. Parzych-Blakiewicz, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2011, ss. 325). Oba opracowania – mariologiczne i józefologiczne – kierują także do refleksji interdyscyplinarnej nad miejscem Maryi i św. Józefa u podstaw kultury chrześcijańskiej, dziedziczonej w Tradycji i podtrzymywanej żywą wiarą współczesnych chrześcijan.

 

Recenzje