Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Oferujemy dewocjonalia,książki religijne,księgi parafialne, Pismo Święte,naczynia liturgiczne, szaty liturgiczne, modlitewniki, świece

15.00zł

Traktat o łasce - nakład wyczerpany

Autor: Gerhard Ludwig Müller

Tłumaczenie: Ks. Wojciech Borowski

Stron: 99

ISBN 978-83-61864-98-1

 


Nakład wyczerpany


Nota wstępna

         Dobrze się stało, że ks. Wojciech Borowski przybliża polskiemu czytelnikowi wykład nauki o łasce Bożej, wybitnego współczesnego teologa kard. Gerharda Ludwiga Müllera. Traktat o łasce jest fragmentem podręcznika dogmatyki noszącego tytuł „Dogmatyka katolicka dla studium i praktyki teologii” (Monachium 1995)[1]. Dzieło to nie doczekało się dotąd przekładu na język polski.

        Tłumacz „Nauki o łasce” ks. Wojciech Borowski jest również dogmatykiem, pochodzi z Elbląga. Należy do średniego pokolenia. Jest absolwentem Wydziału Teologii KUL, doktorem ks. prof. Czesława St. Bartnika[2].

         Natomiast autor tłumaczonej pozycji Gerhard Ludwig Müller urodził się w Mainz (Moguncja) w Niemczech w 1947 roku. Został księdzem. Był wykładowcą dogmatyki w Wydziale Teologii Uniwersytetu Ludwika-Maksymiliana w Monachium. W latach 2002-2012 był biskupem Regensburga (Ratyzbona). Jest prefektem Watykańskiej Kongregacji ds. Nauki Wiary (od 2012)[3].

        „Traktat o łasce” należy do najtrudniejszych dla studentów teologii. Obejmuje bowiem ważne spory i dyskusje, które toczyły się w okresie minionych stuleci, m.in. kwestie: pelagiańską, zagadnienie predestynacji, naukę o wolnej woli, naukę o zbawczej wartości ludzkich czynów i zasług, o usprawiedliwieniu, o relacji między naturą i nadnaturą itp.

        Od czasu Soboru Watykańskiego II zrobiono wiele, aby wykład o łasce prezentować mniej hermetycznym językiem. Podjęto starania, aby był on bardziej biblijny. Traktat kard. L.G. Müllera jest ważnym i kompetentnym głosem, w kwestii rozumienia łaski Bożej. Łaska ta, to życzliwość, dobroć i miłość Boga, którą najpełniej odkrywa światu Jezus Chrystus. To miłość, która oczyszcza, leczy, uzdrawia, dynamizuje i ostatecznie zbawia. Ta osobowa miłość Boga do człowieka.

Bp Jacek Jezierski

Elbląg, Niedziela Chrztu Pańskiego 2015 r.[1] G.L., Müller, Katholische Dogmatik, Freiburg In Breisgau 1995, s. 769-814.

[2] W. Borowski, Chrystologia rezurekcyjna Waltera Kaspera, Sandomierz 2001; zob. także tłumaczenie z języka niemieckiego: F.J. Nocke, Eschatologia, tłum. W. Borowski, Sandomierz 2003.

[3] S. Śledziewski, Teolog i biskup: Gerhard Ludwig Müller „Człowiek walki o wiarę”, w: Wybitni teologowie XX wieku. Krąg języka niemieckiego, red. J. Jezierski i K. Parzych, Olsztyn 2006, s. 171-176.

 

Recenzje