Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Oferujemy dewocjonalia,książki religijne,księgi parafialne, Pismo Święte,naczynia liturgiczne, szaty liturgiczne, modlitewniki, świece

35.00zł

Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce

Praca zbiorowa pod redakcją: Ks. bpa Jacka Jezierskiego, Katarzyny Parzych - Blakiewicz
Data wydania: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne 2011
Stron: 324
ISBN: 978-83-61864-80-6


Wprowadzenie

 

           Mariologia jest integralną częścią teologii. Zajmuje się osobą Matki Odkupiciela i jej miejscem oraz znaczeniem w dziejach zbawienia. Po Soborze Watykańskim II (1962-1965) mariologia wraca do swoich skrypturystycznych, patrystycznych oraz liturgicznych korzeni po epoce jej ufilozoficznienia. Zyskuje również ekumeniczną wrażliwość. Mariologia jest również refleksją nad kultem Maryi w Kościele i nad religijną czcią okazywaną Matce naszego Pana przez chrześcijan. Stąd mariologia interesuje się przejawami i zasadami czci Maryi. Kościół wspomina, wysławia i wzywa pomocy Maryi w liturgii. Prawdy wiary dotyczące Maryi są obecne w nauczaniu niedzielnym, katechezie oraz w lekcjach religii w szkole. Cześć i miłość do Maryi ujawnia się w pobożności ludowej, architekturze, muzyce i sztuce sakralnej, a także w literaturze (poezji), która korzysta z inspiracji maryjnej, albo została dedykowana Maryi. Pobożność maryjna okazuje się kulturotwórcza. Przedmiotem zainteresowań mariologii jest również wpływ prawd maryjnych i przeżyć religijnych z nią związanych na powstawanie wspólnot religijnych i na ich maryjną duchowość. Mariologia pełni tu funkcję krytyczną i korygującą.

         Kult maryjny posiada nie tylko swój logos ale i topos. Istnieje swoista geografia kultu maryjnego. Wyznaczają ją przede wszystkim miejsca kultu, sanktuaria, trasy pielgrzymkowe, a także czynniki dziejowe, jak na przykład Reformacja czy też narzucona przez władców konfesjonalizacja (zgodnie z zasadą cuius regio eius religio). Istnieje też regionalne zróżnicowanie dziejowych śladów intensywności i charakteru kultu maryjnego. Jest on wyraźny na Warmii (katolickiej). Pewne jego symptomy czy katolickie pozostałości występują na Mazurach (ewangelickich). Specyfika ta dotyczy jednak przeszłości.

        Pobożność maryjna na Warmii koncentruje się od wieków przy sanktuariach w Świętej Lipce, Krośnie k. Ornety, Stoczku Warmińskim oraz w Gietrzwałdzie (miejscu objawień maryjnych). Po II wojnie światowej pobożność ta została wzbogacona o nabożeństwo do Matki Bożej Częstochowskiej (Królowej Polski), Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy, Matki Bożej Nieustającej Pomocy propagowane przez OO. Redemptorystów, a w końcu XX wieku o nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. Wśród wiernych ujawniło się też zainteresowanie rozwojem wydarzeń w Medżugorje (objawienia maryjne nie potwierdzone przez Kościół). Miłość do Najświętszej Maryi Panny jest obecna w życiu ludu Bożego. Kult religijny i pobożność maryjna wymaga nie tylko stałej teologicznej refleksji, ale również zintegrowanych badań wielu innych dyscyplin.

 

Bp Jacek Jezierski

 

Recenzje